Què fem

 • Atenció a joves
 • Consell reproductiu
 • Atenció materno-infantil
  • Control i seguiment embaràs
  • Diagnòstic prenatal
  • Preparació al naixement
 • Atenció al puerperi – Atenció al puerperi per videoconferència
 • Prevenció del càncer de coll uterí
 • Prevenció del càncer de mama
 • Atenció a les infeccions de transmissió sexual i VIH-SIDA
 • Atenció a la patologia ginecològica
 • Activitat comunitària
  • Intervencions en adolescents i joves
  • Intervencions en persones adultes
 • Salut afectiva i sexual
 • Unitat Funcional de Psicologia
 • Atenció a la violència vers les dones
 • Consultes específiques
  • Trànsit